Kategoriat
Uncategorized

Tulevaisuuden energiaratkaisut

Yhteiskunta ja kaikki ihmiset etsivät tällä hetkellä kaikkein tehokkaimpia energiaratkaisuja. Energian hinta nousee koko ajan ja myös ympäristön kannalta on tärkeää löytää parhaat ratkaisut, joilla voimme varmistaa myös luonnon säilymisen tulevaisuudessa. Mitkä ovat tulevaisuuden energiaratkaisut? Käymme tässä läpi muutamia tulevaisuuden ratkaisuja, jotka ehkä auttavat meitä olemaan ympäristöystävällisempiä.

Varsinkin lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa ja olemme jo siirtyneet öljyä parempiin lämmitys ratkaisuihin. Pääasialliset lähteet ovat tällä hetkellä uusiutuvissa lähteissä kuten maalämpö ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut. Myös aurinkopaneelien käyttö on lisääntynyt vaikka olemme kaukan muuta Eurooppaa jäljessä niiden käytössä. Näiden yhdistelmät ovat myös lisääntyneet ja aurinkovoimalla voidaan käyttää lämpöpumppuja jo melko hyvällä teholla. Syrjäisissä kohteissa saaristossa ja muualla on käytössä pieniä tuulivoimaloita. 

Tulevaisuudessa on pyrkimys siirtyä yhä enemmän käyttämään näitä uusiutuvia energialähteitä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä halutaan luopua ja se on jo mahdollista, koska uusiutuvaa energiaa käyttävien laitteiden teho on parantunut ja ne kehittyvät koko ajan tehokkaammiksi. Energian käyttöön vaikuttaa myös talojen suunnittelu, jota parantamalla voidaan pudottaa energian tarvetta. Taloista pystytään tekemään nollaenergiataloja ja jopa plusenergia taloja, jotka tuottavat energiaa sen käyttämisen sijasta. Tässä on suuressa roolissa automaatio, jonka avulla voidaan ohjata laitteita ja sammuttaa ne tai asettaa ne virransäästötilaan kun niitä ei käytetä. Myös valaistusta ja lämmitystä voidaan säätää sen mukaan onko talossa ihmisiä tai ei.

Tulevaisuuden energiaratkaisut ovat monitahoiset ja yhtä ainoaa ratkaisua ei ole. Yhdistelemällä parasta tekniikkaa ja hyödyntämällä teknologiaa voidaan energiankulutuksessa säästää huomattavia määriä ja energian tarpeen tippuessa uusiutuvien energialähteiden käytöllä voidaan kattaa koko maailman energian tarve. Teknologia kuitenkin kehittyy koko ajan ja uusia innovaatioita syntyy. Voi olla, että seuraava suuri innovaatio lopettaa kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytön.