Kuluttaja voi vaikuttaa!

Kuluttaja voi vaikuttaa!

Ruokahävikki on merkittävä globaali ongelma, josta syntyy valtavasti tarpeettomia ilmastopäästöjä ja kustannuksia. Noin jopa kolmannes kaikesta ihmisille tuotetusta ruoasta päätyy roskiin tällä hetkellä, vaikka suurin osa ruoasta olisi vielä ollut syömäkelpoista.

Suomessa ruokahävikki on myös merkittävä päästöjen aiheuttaja valitettavasti ja sen negatiiviset vaikutukset näkyvät Itämeren vihertymisessä. Eniten päästöjä syntyy ruoan alkutuotannossa, mutta myös ruoan kuljettaminen aiheuttaa merkittävästi tarpeettomia päästöjä. Ruoan päädyttyä jätteeksi ravinnon sijasta, tuotannossa ja kuljetuksessa aiheutuvat päästöt syntyvät turhaan. Suomessa ruokahävikkiä syntyy vuosittain lähes 500 miljoonaa kiloa ja suurin osa hävikistä syntyy tavallisissa kotitalouksissa. Tavalliset kuluttajat ovat siis eniten vastuussa ruokahävikistä aiheutuvista ongelmista, mutta myös yritykset vaikuttavat ongelmaan tuottamalla mm. liikaa ruokaa ja käyttämällä tarpeettoman energia intensiivisiä tuotantoprosesseja.

Voimme kuitenkin kuluttajina vähentää ruokahävikistä aiheutuvia ongelmia ostamalla vain tarpeellisia elintarvikkeita ja suosimalla jo vanhentumassa olevia elintarvikkeita. Näin säästämme kukkaroitamme, luontoamme ja ilmastoa. Positiivinen muutos alkaa meistä kaikista, oletko valmis ottamaan haasteen vastaan ja aloittamaan taistelun ruokahävikkiä vastaan?