Kategoriat
Uncategorized

Tulevaisuuden energiaratkaisut

Yhteiskunta ja kaikki ihmiset etsivät tällä hetkellä kaikkein tehokkaimpia energiaratkaisuja. Energian hinta nousee koko ajan ja myös ympäristön kannalta on tärkeää löytää parhaat ratkaisut, joilla voimme varmistaa myös luonnon säilymisen tulevaisuudessa. Mitkä ovat tulevaisuuden energiaratkaisut? Käymme tässä läpi muutamia tulevaisuuden ratkaisuja, jotka ehkä auttavat meitä olemaan ympäristöystävällisempiä.

Varsinkin lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa ja olemme jo siirtyneet öljyä parempiin lämmitys ratkaisuihin. Pääasialliset lähteet ovat tällä hetkellä uusiutuvissa lähteissä kuten maalämpö ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut. Myös aurinkopaneelien käyttö on lisääntynyt vaikka olemme kaukan muuta Eurooppaa jäljessä niiden käytössä. Näiden yhdistelmät ovat myös lisääntyneet ja aurinkovoimalla voidaan käyttää lämpöpumppuja jo melko hyvällä teholla. Syrjäisissä kohteissa saaristossa ja muualla on käytössä pieniä tuulivoimaloita. 

Tulevaisuudessa on pyrkimys siirtyä yhä enemmän käyttämään näitä uusiutuvia energialähteitä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä halutaan luopua ja se on jo mahdollista, koska uusiutuvaa energiaa käyttävien laitteiden teho on parantunut ja ne kehittyvät koko ajan tehokkaammiksi. Energian käyttöön vaikuttaa myös talojen suunnittelu, jota parantamalla voidaan pudottaa energian tarvetta. Taloista pystytään tekemään nollaenergiataloja ja jopa plusenergia taloja, jotka tuottavat energiaa sen käyttämisen sijasta. Tässä on suuressa roolissa automaatio, jonka avulla voidaan ohjata laitteita ja sammuttaa ne tai asettaa ne virransäästötilaan kun niitä ei käytetä. Myös valaistusta ja lämmitystä voidaan säätää sen mukaan onko talossa ihmisiä tai ei.

Tulevaisuuden energiaratkaisut ovat monitahoiset ja yhtä ainoaa ratkaisua ei ole. Yhdistelemällä parasta tekniikkaa ja hyödyntämällä teknologiaa voidaan energiankulutuksessa säästää huomattavia määriä ja energian tarpeen tippuessa uusiutuvien energialähteiden käytöllä voidaan kattaa koko maailman energian tarve. Teknologia kuitenkin kehittyy koko ajan ja uusia innovaatioita syntyy. Voi olla, että seuraava suuri innovaatio lopettaa kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytön.

Kategoriat
Uncategorized

Aurinkoenergiaa mökille

Mökkeily on suomalaisten perinteistä tekemistä läpi vuoden ja monella onkin oma mökki metsässä, järven tai meren rannalla. Kaikissa mökeissä ei kuitenkaan ole sähköä ja sen hankkiminen mökille voi olla todella hintava projekti. Onneksi nykyään voi sähköä saada mökille myös aurinkopaneelien avulla. Mutta onko se järkevää ja saako aurinkopaneeleilla riittävästi energiaa mökin tarpeita varten? Selvitämme tässä artikkelissa, mitä aurinkoenergialla voi tehdä omalla mökillä.

Aurinkopaneelien käyttö on lisääntynyt huimasti Suomessa vuoden 2015 jälkeen. Aurinkopaneelijärjestelmässä on hyvänä puolena se, että pienen järjestelmän voi asentaa itse, eikä se vaadi mitään erillisiä lupia. Järjestelmän liittäminen sähköverkkoon on kuitenkin luvanvaraista ja siitä on sovittava sähköyhtiön kanssa. Suuremman järjestelmän asentaminen vaatii kuitenkin sähkömiehen asennusta.

Aurinkopaneelien asentaminen on jonkinlainen investointi ja siihen menee rahaa. Oikein mitoitettu järjestelmä maksaa itsensä takaisin noin 10 vuodessa, joten se on ihan hyvä sijoitus, koska alkuinvestointi on kuitenkin pienempi kuin sähköverkkoon liittyminen.

Pienellä aurinkopaneeli järjestelmällä voi ladata kännykän akut, läppärin ja saada led valot mökille. Jos on tarvetta suurempien laitteiden käytölle on järjestelmään panostettava enemmän. Jos sinulla on sohva voit katsella hyvin televisiota myös mökillä aurinkoenergian tuottamalla energialla, kunhan varmistat, että järjestelmä on mitoitettu energian tarvetta vastaavaksi.

Auringosta saatava energia on talletettava, joten järjestelmään on myös hankittava akut. Akusto tulee suunnitella siten, että niihin voi varastoida 3-10 päivän energian kulutusta vastaava määrä. Tällä tavoin järjestelmä pysyy hengissä, jos sattuu pilvisiä päiviä kesäaikaan. Aurinkopaneeleille pitää myös riittää aurinkoa, joten se pitää huomioida järjestelmää asennettaessa. Panellien sijoittelu siten, että aurinko paistaa niihin koko päivän on tärkeää, jotta koko energian saanti voidaan hyödyntää. Parasta kuitenkin järjestelmässä on se, että se on itsenäinen ja ekologinen vaihtoehto.