Kategoriat
Uncategorized

Lämmitys vie paljon energiaa

Lämmitys vie paljon energiaa

Talvikaudella lämmittäminen on yksi suurista kulueristä ja yrityksen kannattaakin pyrkiä parantamaan energiatehokkuuttaan. Näin yritys säästää rahaa, sekä ympäristöä. Lämmittäminen ja jäähdyttäminen vievät paljon energiaa verrattuna esimerkiksi valaistukseen tai vaikka TV-ruutuihin. 

Lämmittäminen on suuri päästöjen lähde ja parantamalla energiatehokkuutta yrityksellä on myös mahdollisuus vaikuttaa ympäristöpäästöihin. Energiatehokkuuden parantaminen ei välttämättä vaadi suuria investointeja, vaan jo pienemmillä muutoksilla on mahdollista säästää kertautuvasti isompia summia. 

Esimerkiksi yleisten tilojen lämpötilojen laskeminen muutamalla asteella voi isoissa rakennuksissa tuoda vuositasolla valtavan säästön, jolla yritys voi vaikka rahoittaa joitain isompia investointeja, joilla saadaan vielä isompia säästöinvestointeja mahdollistettua.

Kaukojäähdytys on viileä juttu 

Kaukojäähdytys saattaa aluksi kuulostaa hifistelyltä, mutta todellisuudessa kaukojäähdytyksen mekanismi on hyvin yksinkertainen. Kohteena olevasta rakennuksesta imetään lämpöä pois, kaukojäähdytystä tarjoavan yrityksen lämpöverkkoon, jossa energia käytetään uudestaan, esimerkiksi lämpimän käyttöveden tuottamiseksi. Näin saadaan kierrätettyä lämpöä energiatehokkaalla, eikä uutta lämpöä tarvitse tuottaa niin paljon. Näin vähennetään ympäristöpäästöjä tehokkaasti.

Moni taloyhtiö, kauppakeskus ja hotelli Helsingissä on panostanut energiatehokkuuteen kaukojäähdytyksen avulla ja sitä kautta saavuttanut merkittäviä säästöjä. Helsingissä onkin oltu maailmanluokan edelläkävijöitä kaukojäähdytyksen rakentamisen ja kehityksen kanssa. Varsinkin uusiin rakennuksiin rakennetaan kaukojäähdytys pienellä kynnyksellä. 

Rakentamalla kaukojäähdytysjärjestelmä saadaan myös vapautettua tilaa isolta ja kalliilta jäähdytyslaitteistolta tehokkaampaan käyttöön, eikä esimerkiksi katoille tarvitse rakentaa meluisaa laitteistoa, jota pitää huoltaa usein. Näin esimerkiksi katkokset usein pienentyvät ja vähentyvät paljon, kun monimutkaisia laitteita ei tarvitse hankkia yrityksen käyttöön. Tämä laskee kustannuksia ja vähentää 

Yritysten kannattaakin suunnitella energiaremontit hyvin etukäteen ja kuunnella toisten yritysten kokemuksia energiaremonteista ja investoinneista uusiin laitteisiin. Näin voidaan välttää monia virheitä, kun on mahdollisuus huomioida epäonnistumiset ja uuden teknologian vaatimukset jo suunnitteluvaiheessa.