Kategoriat
Uncategorized

Ympäristövastuullisuus kiinnostaa asiakkaita ja työntekijöitä​

Ympäristövastuullisuus kiinnostaa asiakkaita ja työntekijöitä

Ympäristötietoisuuden kasvaminen on vahvasti esillä yrityselämässä, Helsingin kauppakamarin ja Ekopassin teettämän kyselyn mukaan.

Kyselyyn osallistui 95 Helsingin seudulla toimivaa yritystä. Kysely toteutettiin keväällä 2018 verkkokyselynä. Vastauksia tarkennettiin jälkikäteen puhelinhaastatteluilla. Kaikista vastaajista lähes 65 prosenttia oli yrityksen johtoryhmän jäseniä.

Tutkimuksen perusteella voidaan huomata, että ympäristötietoisuuden lisääntyminen näkyy vahvasti liike-elämässä. Tutkimukseen vastanneista yrityksistä yli kolmannes kertoo, että asiakkaiden kysymykset ympäristö- ja ilmastoasioista ovat lisääntyneet. Tietoisuuden lisääntyminen näkyy myös yrityksissä sisäisesti. Tutkimuksen perusteella myös yhä useampi työntekijä on kiinnostunut yrityksensä ympäristöön liittyvistä asioista. Selvityksen mukaan myös yhä useampi yritys on tullut tavoitteellisemmaksi ympäristötyötä kohtaan. Yritykset, jotka toimivat tavoitteellisesti ympäristöä kohtaan ovat kertoneet saaneensa taloudellista etua työstään. Lisäksi he kertovat saaneensa toissijaisesti imagohyötyä.

On selvää, että yritykset joutuvat kasvavasti panostamaan enemmän ympäristövastuullisuuteen, mikäli he haluavat saada rekrytoitua päteviä ja osaavia työntekijöitä yrityksiinsä. Modernille ihmiselle ratkaisevinta ei välttämättä ole enää työstä saatu palkka, vaan myös hänen roolinsa osana laajempaa yhteisöä. Työntekijät haluavat tehdä töitä yrityksissä, joissa ympäristö- ja ilmastoasiat ovat huomioitu ja kuluttajat haluavat kasvavasti ostaa tuotteita ja palveluita vain ympäristöystävällisiltä yrityksiltä.