Skip to Navigation

Tietoa pienhiukkasista.

Hengittämämme ilma ei koostu pelkistä kaasumolekyyleistä: paikasta ja olosuhteista riippuen jokaisessa kuutiosenttimetrissä ilmaa voi olla jopa satoja tuhansia aerosolihiukkasia. Tälle sivustolle on koottu tietoa aerosolihiukkasista sekä niiden vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Hiukkaskäsikirja

Perustietoa hiukkasista

Tagit:

Aerosolihiukkasten ominaisuuksien kuvailuun tarvitaan useita parametreja, kuten koko, muoto, koostumus ja pitoisuus, jotka riippuvat esimerkiksi siitä, mistä lähteestä hiukkaset ovat peräisin. Hiukkaset vuorovaikuttavat jatkuvasti ilmassa toistensa, ympäröivien kaasujen ja valon kanssa.

Hiukkasten vaikutus ympäristöön

Tagit:

Mikroskooppisesta koostaan huolimatta aerosolihiukkaset vaikuttavat merkittävästi maapallon luontoon ja ympäristöön, muun muassa ilmastoon. Hiukkaset osallistuvat veden kiertokulkuun toimimalla pilvipisaroiden muodostajina. Hiukkaset ovat osallisina myös monissa ympäristöä kuormittavissa prosesseissa kuten otsonikadossa ja happamoitumisessa.

Hiukkasten vaikutus terveyteen

Tagit:

Aerosolihiukkasia päätyy hengitysilman mukana elimistöön, jossa ne voivat aiheuttaa monenlaisia akuutteja ja kroonisia terveyshaittoja. Tavallisia ilmansaasteisiin ja hiukkasaltistukseen liitettäviä terveyshaittoja ovat hengityselinsairaudet sekä sydän- ja verisuonitaudit. Hiukkasten haitallisuus riippuu niiden fysikaalisista ominaisuuksista, kuten koosta ja muodosta, sekä kemiallisesta koostumuksesta. Haitallisimpia näyttävät olevan erityisesti pienhiukkaset, jotka voivat tunkeutua keuhkorakkuloihin saakka.

Hiukkasten hyötykäyttö ja sovelluksia

Tagit:

Sanasta aerosoli monelle tulee ensimmäisenä mieleen erilaiset sumutteet ja suihkeet, kuten deodorantit ja hyönteismyrkyt. Aerosoleja hyödynnetään myös esimerkiksi lääketeollisuudessa, maaleissa ja pinnoitteissa, lasinvärjäyksessä sekä nanoteknologian alalla. Toisaalta hiukkasten mittaaminen monitorointi- ja tutkimustarkoituksiin sekä suodattaminen päästöistä ja sisäilmasta ovat tärkeitä sovelluskohteita ja oma teollisuudenhaaransa.

Uusimmat kysymykset

Mitä on tulivuorituhka ja miten se vaikuttaa terveyteen ja ilmastoon?

Kategoriat:

Tulivuorenpurkauksissa syntyvä tuhka sisältää hyvin pieniä kivenpalasia, mineraaleja sekä lasia. Tuhkan lisäksi purkausvanassa on kaasuja, ainakin hiilidioksidia ja rikkidioksidia sekä muita hengitettäessä haitallisia kaasuja. Tuhka on kovaa ja karkeata, aiheuttaa korroosiota eikä liukene veteen. Hiukkaskoko vaihtelee, mutta sisältää paljon hengitettäviä alle 10 μm:m hiukkasia, jotka kulkeutuvat ilmakehässä päiviä tai viikkoja ja leviävät jopa tuhansien kilometrien päähän.

Tuleeko ruoanvalmistuksesta hiukkasia?

Kategoriat:

Ruoanvalmistus on yksi merkittävä sisäilman hiukkasten lähde. Erityisesti lihan valmistaminen ja erilaisten rasvojen paistaminen tuottaa orgaanista hiiltä sisältäviä pienhiukkasia. Erään tutkimuksen mukaan hampurilaisen grillaaminen tuottaa 40 g pienhiukkasia lihakiloa kohden. Hiukkaspäästöt riippuvat ruoanvalmistusmenetelmästä, lämpötilasta, rasvapitoisuudesta ja liesituulettimen käytöstä.

Mikä on hiukkasten ja kaasun ero? Miten hiukkaset ja kaasut vuorovaikuttavat keskenään?

Kategoriat:

Tarkan määritelmän mukaan aerosolihiukkasella tarkoitetaan ilmassa leijuvaa kiinteää tai nestemäistä hiukkasta. Ollakseen aerosolihiukkanen, ilmassa leijuvan kappaleen tulee siis olla tiivistyneessä (eli kiinteässä tai nestemäisessä) olomuodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että aerosolihiukkasessa tulee tiukan määritelmän mukaan olla useampi kuin yksi molekyyli, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Kaasuissa sen sijaan molekyylit tai atomit esiintyvät yksittäisinä ja vuorovaikuttavat keskenään törmäysten kautta.

Julkaise syötteitä